«Σαφάρι» 113.100 φορολογικών ελέγχων για την είσπραξη 4 δισ.

Με στόχο τη βεβαίωση φόρων ύψους 3,96 δισ. ευρώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά τη μάχη για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου. Ηδη έχει μπει σε εφαρμογή ο «Μεγάλος Αδελφός» για τον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης από τα εμβάσματα του εξωτερικού και όχι μόνο, ενώ συνολικά εντός του τρέχοντος έτους έχουν προγραμματιστεί 113.100 έλεγχοι.

Μάλιστα, το νέο λογισμικό έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα 70.000 φορολογουμένους οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία. Το ποσό που αποδέχθηκαν και πρέπει να καταβάλουν στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 134 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis θα διασυνδεθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΧΑΕ, της «Εργάνης», καθώς και με το πληροφοριακό σύστημα της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.». Η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο γίνεται προκειμένου οι ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν πλήρη στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτων σε υποθέσεις ελέγχου και είσπραξης οφειλών.

Οι δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017 περιγράφονται στον Προγραμματισμό Δραστηριοτήτων της, ο οποίος δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και όπως περιγράφει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, «θεμελιώδης στόχος μας είναι να εδραιώσουμε σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και την κοινωνία». Αναφερόμενος στο προηγούμενο έτος επισημαίνει ότι «παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, το 2016 η ΓΓΔΕ κατάφερε να υλοποιήσει τους στόχους που είχαν τεθεί σε σημαντικό βαθμό, με την καθοριστική συμβολή των στελεχών της».

Οσον αφορά στους ελέγχους το 2017 θα διενεργηθούν 23.300 έλεγχοι σε επιχειρήσεις, 50.000 έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και 39.800 έλεγχοι στην αγορά (έλεγχοι κεντρικών αγορών, καταστημάτων, μπαρ και εστιατορίων).

Φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή έχει βάλει έναν ακόμα στόχο. Αυτόν της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων, κυρίως αυτών που εμφανίζουν πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στόχος, είναι να συμμορφωθούν σε ποσοστό 50% και να εισπραχθεί το 35% των εν λόγω οφειλών. Συνολικά, το Δημόσιο έχει προγραμματίσει την είσπραξη 2,7 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

Στο πλαίσιο της οικειοθελούς συμμόρφωσης έχουν προγραμματιστεί για το 2017 περίπου 97.000 τηλεφωνικές υπενθυμίσεις στους υπόχρεους, προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους (ΦΠΑ και εισοδήματος) αλλά και να πληρώσουν τους φόρους τους, πριν ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Επίσης ανά δίμηνο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης δόσεων.

Οι στόχοι:

• Ανάπτυξη μελέτης αξιολόγησης κινδύνων με σκοπό τη στόχευση και διενέργεια ελέγχων σε Φυσικά Πρόσωπα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διενέργειας μερικών φορολογικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις φοροδιαφυγής κατόπιν διαδικτυακής έρευνας.

• Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.

• Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Χρηματιστηρίου.

• Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

• Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

• Προσαρμογή συστημάτων Taxis και Elenxis, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.

• Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

kathimerini.gr