Σ. Παπαδόπουλος: Να ακυρωθεί η κατάργηση του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών

Το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.)», το οποίο ιδρύθηκε το 1951, καταργείται την 31.12.2022 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ώστε να συγχωνευτεί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κατάργηση του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. θα έχει μεγάλο και επικίνδυνο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες του Περτουλίου Τρικάλων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Περτούλι Τρικάλων διαφέρει από τις υπόλοιπες κοινότητες της Πίνδου στο γεγονός ότι έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους οι οποίοι ως επί το πλείστον στηρίζουν αν όχι το σύνολο, το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου οικογενειακού τους προϋπολογισμού στο Τ.Δ.Δ.Π.Δ. Επίσης το Τ.Δ.Δ.Π.Δ. έχει πραγματοποιήσει πρωτοποριακές δράσεις στο πλαίσιο της στήριξης της δασικής έρευνας.

Με την κατάργηση και απορρόφηση του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. από το ΑΠΘ διακυβεύεται η διαχείριση των δασών, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά με τις τοπικές κοινότητες, η σχέση με το ΥΠΕΝ και τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες καθώς και η χρηματοδότηση της συντήρησης του οδικού δικτύου, της διαχείρισης των βοσκοτόπων, της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων κτλ.

Το Τ.Δ.Δ.Π.Δ. από τη μία προάγει την εκπαίδευση και την έρευνα λειτουργώντας και σαν πιλότος για τις υπόλοιπες δασικές υπηρεσίες με τις καλές πρακτικές που αναδεικνύει, κυρίως όμως, ασκεί έναν κοινωνικό ρόλο διατηρώντας ισορροπίες και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής ορεινής οικονομίας προς όφελος όλων.

Απαιτούμε την ακύρωση της τροπολογίας- άρθρου 296 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» με το οποίο καταργείται το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έτσι ώστε το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου να συνεχίσει απρόσκοπτα το πολύτιμο έργο του.