Ρυθμίσεις παλαιών αυθαιρέτων στην πολεοδομία δήμου Τρικκαίων

 

 

 

mixanikoi

 

 

 

 

Ανακοίνωση της Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων για τις ρυθμίσεις παλαιών αυθαιρέτων.

Οι μηχανικοί που έχουν προβεί σε ρυθμίσεις παλαιών αυθαιρέτων με το Ν. 4014/2011 για τα οποία βεβαιώνονται πρόστιμα διατήρησης να προσκομίσουν στην υπηρεσία τις βεβαιώσεις περαίωσης μέχρι την 14-12-2012 ώστε να μην βεβαιωθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα διατήρησης.

 

 

 

 

.