Ρετρό: Παραγωγοί στη λαϊκή αγορά των Τρικάλων το 1960

Η σημερινή φωτογραφία της στήλης «Ρετρό» μας γυρίζει πίσω σχεδόν 60 χρόνια και συγκεκριμένα στις 10 Ιουνίου του 1960.
Κάτοικοι του Πυργετού, παραγωγοί γεωργικών προϊόντων έχουν βγει στη λαϊκή αγορά των Τρικάλων να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Διακρίνεται ο μικρός Χρήστος Αλεξίου μπροστά από τους γονείς του, μαζί με γυναίκες του Πυργετού που κρατούν τους παραδοσιακούςκαρό τροβάδες και το καλάθι με τα φρέσκα αυγά.
Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του Χρήστου Αλεξίου.