Ρεκόρ αδειών διαμονής σε αλλοδαπούς στο νομό

adia

Σε ισχύ είναι 4872, για πρώτη φορά άδειες που εκκρεμούν ανέρχονται στις 110, ενώ για ανανέωση φτάνουν στις 635 άδειες
Στις 23.604 ανέρχονται συνολικά οι εκδοθείσες άδειες διαμονής αλλοδαπών στο νομό μας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Αναλυτικά
Από αυτές τις άδειες, σε ισχύ είναι 4872, για πρώτη φορά άδειες που εκκρεμούν ανέρχονται στις 110, ενώ για ανανέωση φτάνουν στις 635 άδειες. Πάντως τον μεγαλύτερο αριθμό εκδοθεισών αδειών διαμονής στη Θεσσαλία εμφανίζει ο νομός Λάρισας. Ο αριθμός τους φτάνει στις 66.288 άδειες, ακολουθεί ο νομός Μαγνησίας με 56.639 άδειες και ο νομός Καρδίτσας με 21.179 συνολικά εκδοθείσες άδειες διαμονής. Ο νομός Λάρισας εμφανίζει 10.994 άδειες σε ισχύ, ο νομός Μαγνησίας 8.130 άδειες και ο νομός Καρδίτσας 3.486 άδειες που βρίσκονται σε ισχύ. Οι αιτήσεις σε εκκρεμότητα όσον αφορά στις νέες άδειες, ανέρχονται στις 268 για το νομό Λάρισας, 193 για το νομό Καρδίτσας και 97 για το νομό Καρδίτσας. Για ανανέωση, 1238 αφορούν στο νομό Λάρισας, 12225 το νομό Μαγνησίας και 634 το νομό Καρδίτσας.
Ο πληθυσμός
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εργασίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία εικοσαετία φτάνοντας τα 11.213.785 άτομα το 2008, τάση που σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα συνεχιστεί κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες και στη συνέχεια θα μειωθεί. Με δεδομένο το ιδιαιτέρα ισχνό φυσικό ισοζύγιο των δύο τελευταίων δεκαετιών (2.097,3 εκατομ. οι γεννήσεις και 2.105 εκατομ. οι θάνατοι την περίοδο 1988-2007), η αύξηση του πληθυσμού μας οφείλεται όλο και περισσότερο στην καθαρή μετανάστευση.
Την ίδια περίοδο, οι οικογενειακές δομές μεταβάλλονται προοδευτικά. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τείνουν να παντρεύονται αργότερα, οι γάμοι είναι λιγότερο σταθεροί σε σχέση με παλαιότερα και οι γυναίκες φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους σε μεγαλύτερη ηλικία (30 έτη για το 2007 έναντι 28,7 για το 1998). Παρόλα αυτά, το ποσοστό διαζυγίων είναι ακόμα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (12 διαζύγια επί 1000
κατοίκων το 2007), αν και παρατηρείται διαχρονικά μια σταδιακή αύξηση στις διαλύσεις των γάμων.