“μαζί” ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ για τις ανεμογεννήτριες στον Ασπροπόταμο

Ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση καλέσαμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συμπεριλάβει στην επόμενη συζήτηση ως θέμα ημερήσιας διάταξης  την έκδοση ψηφίσματος αντίθεσης στην ανάπτυξη ανεμογεννητριών στον Ασπροπόταμο.

Ως παράταξη κρίνουμε απαραίτητο να συζητηθεί το θέμα από το ΔΣ του Δήμου Τρικκαίων, καθώς αφορά ιδιαιτέρως την ευρύτερη περιοχή μας και τους κατοίκους μας.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προς τούτο προτείνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και τη χρήση φωτοβολταϊκών σε όσα κτίρια μπορούμε.

Εκφράζουμε όμως ιδιαίτερες ανησυχίες απέναντι στο νέο περιβαλλοντικό νόμο αλλά και για τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα έχει η ανάπτυξη των διαφόρων ΑΠΕ σε βάρος του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Καλούμε λοιπόν, το σώμα να εκδώσει ψήφισμα αντίθεσης στην εν λόγω πρακτική. Είναι ένα μείζον πολιτικό ζήτημα στο οποίο ως Δήμος Τρικκαίων δεν επιτρέπεται να παραμείνουμε θεατές.

Η «έξυπνη» πόλη δεν μπορεί παρά να θυμάται και να σέβεται τη σημασία που έχει παίξει το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και κάλλος της περιοχής μας για την συλλογική μας ανάπτυξη.