Ψηλά η Ελλάδα στην 5G κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μία από τις μόλις 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ολοκληρώσει πλήρως την εκχώρηση του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων για τη λειτουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) είναι η Ελλάδα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας έκδοσης της τριμηνιαίας μελέτης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το 5G (European 5G Observatory), το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα της ανάπτυξης των δικτύων 5ης γενιάς, στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή η ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του European 5G Observatory, η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Γερμανία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει (100%) τη διαδικασία για την εκχώρηση του φάσματος όσον αφορά τις περιοχές των 700 MHz, 3,6 GHz και 26 GHz. Οι συγκεκριμένες φασματικές περιοχές αποκαλούνται από το Παρατηρητήριο ως pioneer bands γιατί είναι οι μπάντες συχνοτήτων όπου δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν χώρες όπως η Εσθονία και η Πολωνία, όπου το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι στο 0%.

Όπως υπάρχουν και δύο χώρες (Πορτογαλία, Λιθουανία) όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο. Γενικότερα, η Ελλάδα θεωρείται από τα κράτη – μέλη που έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις διαδικασίες όσο και τις ενέργειες για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα αξιοποιεί το 5G.

Σημειωτέον πως στη μελέτη φαίνεται πως όσον αφορά στην περιοχή των 3,6 GHz, το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκχώρησης φάσματος είναι στο 98%. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν δεσμευτεί περίπου 10 MHz φάσματος προκειμένου να αξιοποιηθεί για πιλοτικές δοκιμές από εταιρίες που θα χρηματοδοτηθούν το fund Φαιστός, το οποίο έχει συσταθεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά εγχειρήματα που θα αξιοποιούν το 5G.

cnn.gr