Προβληματισμοί και προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 3/4/2020 το Δ.Σ. του Oικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης με κύριο θέμα τις επιπτώσεις στην οικονομία λόγω του κορονοϊου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στα μέτρα που έχουν πάρει τα Υπουργεία Οικονομικών Εργασίας και Ανάπτυξης για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης.

Τα  νομοθετήματα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, όπως επιβάλει η κατάσταση.

Η ταχύτητα αυτή και η πληθώρα των αποφάσεων έχει επιφέρει έντονο προβληματισμό αλλά και δυσλειτουργία στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας των οικονομολόγων Ελλάδας και κυρίως στους λογιστές που καλούνται με τη σειρά τους να εφαρμόσουν άμεσα τις παραπάνω αποφάσεις ώστε να καταφέρουν να υλοποιηθούν τα όποια ευεργετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ένα βασικό πρόβλημα είναι οι δεσμευτικές προθεσμίες που αδικαιολογήτως περιλαμβάνονται στις νομοθετικές πράξεις και αποφάσεις.

Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε το επισυναπτόμενο κείμενο προκειμένου να μεταφέρουμε την δυσαρέσκεια των μελών μας λογιστών σχετικά με τις καταλυτικές προθεσμίες αλλά και προτάσεις που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν την λειτουργία των λογιστικών γραφείων που ανήκουν πλέον στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων αλλά και την  εισπραξιμότητα των Δημόσιων Εσόδων  από φόρους και εισφορές.

Επίσης το Δ.Σ. δεσμεύτηκε όπως σε 10 ημέρες υποβάλλει προτάσεις προς την πολιτεία για την επόμενη ημέρα μετά κορονοϊού εποχή.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης,

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να σας συγχαρούμε και να αναγνωρίσουμε την υπεύθυνη στάση την οποία τηρείται, δεδομένων όλων των συνθηκών, στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρος ο πλανήτης.

Στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων έχει γίνει αποδεκτό ότι διανύουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 80 ετών μετά τον  Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Τα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας προκειμένου να πάρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης νομοθετούν με ταχείς ρυθμούς, όπως επιβάλει η κατάσταση, στην οποία έχουμε επέλθει λόγω της νόσου του κορονοϊού.

Η ταχύτητα αυτή και η πληθώρα των αποφάσεων έχει επιφέρει έντονο προβληματισμό αλλά και δυσλειτουργία στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας των οικονομολόγων Ελλάδας και κυρίως στους λογιστές που καλούνται με τη σειρά τους να εφαρμόσουν άμεσα τις παραπάνω αποφάσεις ώστε να καταφέρουν να υλοποιηθούν τα όποια ευεργετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ένα βασικό πρόβλημα είναι οι δεσμευτικές προθεσμίες που αδικαιολογήτως περιλαμβάνονται στις νομοθετικές πράξεις και αποφάσεις. Όπως έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου και οι υπουργοί και τα επιτελεία τους συνεχίζουν να νομοθετούν με χαρακτήρα, που δεν αρμόζει σε τέτοιες καταστάσεις.

Είναι απαγορευτικό να επιβάλεις προθεσμίες σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Οι προθεσμίες έχουν τιμωρητέο χαρακτήρα και επιφέρουν βιασύνη, άρα και πολλά λάθη. Δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση που πλήττεται, στην οποία αναφέρονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι μια ξεχωριστή οντότητα, είναι επόμενο να χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εξεταστεί από τον οικονομολόγο λογιστή της, ειδικά η κάθε περίπτωση.

Την ίδια στιγμή μάλιστα, που ο οικονομολόγος – λογιστής ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή υπολειτουργεί ή έχει αναστείλει τη λειτουργία του, είναι βέβαιο ότι σε συνθήκες λειτουργίας με περιορισμούς στην επαφή και τη συναλλαγή δια ζώσης, χρειάζεται τον τριπλάσιο χρόνο από αυτόν που χρειαζόταν υπό κανονικές συνθήκες, πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι υποχρεώσεις αυτές.

Απαιτούμε λοιπόν την κατάργηση όλων των καταλυτικών προθεσμιών των αποφάσεων και των ρυθμίσεων, που έχουν εκδοθεί από 12/3/2020 έως σήμερα, και πιο ειδικά:

– Την κατάργηση ως καταλυτικής της προθεσμίας της Υπεύθυνης δήλωσης της με Αριθμό 12998/232/28-3-2020 Υπουργικής απόφασης, της ενότητας Α1, του Άρθρου 4 παρ. 2 (προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης επιχείρησης που η δραστηριότητα της έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής) .

– Την κατάργηση ως καταλυτικής της προθεσμίας της Υπεύθυνης δήλωσης  της με Αριθμό 12998/232/28-3-2020 Υπουργικής απόφασης  της ενότητας Α2, του Άρθρου 3 παρ. 2 (προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης επιχείρησης που πλήττεται).

– Την κατάργηση ως καταλυτικής  της προθεσμίας της με Αριθμό 12998/232/28-3-2020 Υπουργικής απόφασης της ενότητας Α1, του Άρθρου 4 παρ. 4 και της ενότητας Α2, Άρθρου 3 παρ. 2 (προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργαζομένου των ως άνω επιχειρήσεων).

– Την κατάργηση ως καταλυτικής της προθεσμίας, όπως αυτή αναφέρεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30.3.2020/2020 του μέρους Α , του Άρθρου 2 παρ. β (προθεσμία υποβολής δήλωσης στην ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ των οφειλόμενων από τις επιχειρήσεις αξιογράφων, προκειμένου ν’ ανασταλούν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου).

– Την κατάργηση ως καταλυτικής της προθεσμίας της με Αριθμό 1076/2020 Υπουργικής Απόφασης, του Άρθρου 2 παρ. 7 (προθεσμία υποβολής στην ειδική πλατφόρμα my Business Support της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή).

– Την πρόβλεψη, ώστε να μη περιληφθούν καταλυτικές προθεσμίες σε επόμενα νομοθετήματα και αποφάσεις που θα εκδοθούν από σήμερα και στο εξής.

–  Την πρόβλεψη, της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης των παραπάνω περιπτώσεων στις περιπτώσεις που πρέπει να τροποποιηθεί η αρχική υποβληθείσα δήλωση.

– Την κατάργηση όλων των προστίμων  της εκπρόθεσμης υποβολής όλων των δηλώσεων, όλων των φορολογιών (ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΜΗΤΡΩΟΥ) καθώς και τη διενέργεια εκπτώσεων, τουλάχιστον 25%, όταν καταβάλλονται εμπρόθεσμα τέλη και φόροι όλων των φορολογιών για την περίοδο από 31/3 έως 31/8.

– Την κατάργηση όλων των προστίμων της εκπρόθεσμης υποβολής των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ασφαλιστική νομοθεσία  (ΙΚΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.λ.π.), καθώς και τη διενέργεια εκπτώσεων, τουλάχιστον 25%, όταν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργοδοτών είτε πρόκειται για ΕΦΚΑ μισθωτών είτε για ΕΦΚΑ ελευθέρων επαγγελματιών για την περίοδο από 31/3 έως 31/8.

– Την άμεση και πιο στενή συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι ο βασικός ρόλος μας είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία σε αντίστοιχα θέματα και της εμπειρίας που διαθέτουν αρκετά καταξιωμένα μέλη μας.