Πρόβλημα με ασυνόδευτα ιπποειδή στην Κοινότητα Γλυκομηλέας

Στην κτηματική περιφέρεια Κοινότητας Γλυκομηλέας υπάρχουν 4 Ιπποειδή, 3 καστανού χρώματος και ενός γκρίζου τα οποία είναι ασυνόδευτα και δημιουργούν προβλήματα.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες τους να επικοινωνήσουν εντός τριών ημερών με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κόττη Δημήτριο τηλ.6979728592 προκειμένου να απομακρυνθούν.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Μετεώρων θα προχωρήσει στην περισυλλογή τους χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη με έξοδα φύλαξης και σίτισης.