Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προώθηση των Θεσσαλικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά

FOTO_-1_copy

Κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΟΕΕ) για την προώθηση των Θεσσαλικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά συμφώνησαν να αναλάβουν ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΕΕ (πρώην ΟΠΕ) κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης.

Στη συνάντηση που είχαν στην Περιφέρεια παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου και στελεχών όλων των πλευρών, ο κ. Κώστας Αγοραστός πρότεινε και έγινε δεκτό να αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα τέσσερα Επιμελητήρια την οργάνωση της συμμετοχής των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις επιχειρηματικές εκθέσεις του εξωτερικού.

Η επιλογή των εκθέσεων θα γίνει με συνεργασία στελεχών της Περιφέρειας με στελέχη των Επιμελητηρίων και στελέχη του ΕΟΕΕ ώστε η Θεσσαλία να μετάσχει με δικό της περίπτερο σε εκθέσεις στις οποίες έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή ο Οργανισμός ή και σε άλλες εκθέσεις εφ’ όσον τα Επιμελητήρια εκφράσουν σχετικό ενδιαφέρον.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μερίδιο που έχουν οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις στις παραδοσιακές αγορές αλλά και να εισέλθουμε σε νέες αγορές για τις οποίες οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι οι προοπτικές οικονομικής διείσδυσης είναι ευοίωνες», επισήμανε ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος αξιολόγησε τους εξής βασικούς στόχους στη συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τον ΕΟΕΕ:

  • «Η ανάδειξη της ποιότητας των θεσσαλικών προϊόντων, με σύγχρονα εργαλεία.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.
  • Η συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα για την αξιοποίηση ιδεών.
  • Η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά.

«Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων είναι κεντρική μας προτεραιότητα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.