Πρωτογενές πλεόνασμα 1,842 δισ. το α’ 5μηνο

Στα 1,842 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το α’ πεντάμηνο του 2017 (Ιανουάριος – Μάιος), έναντι πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ πέρυσι και στόχου για πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα 1,24 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 18,684 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες, από την πλευρά τους, διαμορφώθηκαν σε 19,924 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,917 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων -εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών- διαμορφώθηκαν σε 1,573 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενισχύθηκαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Όσον αφορά τον Μάιο του 2017, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού περιορίστηκε στα 3,384 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Από την πλευρά τους, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υποχώρησαν σε 3,359 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων τέλος, διαμορφώθηκαν σε 311 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (204 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,169 δισ. ευρώ και είναι μικρότερες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Κατώτερες των προσδοκιών ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, κατά 584 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν καταβληθεί επιπλέον 129 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 86 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,482 δισ. ευρώ και παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 3,262 δισ. ευρώ, καταγράφοντας κάμψη κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες τέλος, του ΠΔΕ ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση έναντι του μηνιαίου στόχου.

naftemporiki.gr