Πρωτιά της ΔΑΚΕ στις εκλογές της ΕΛΜΕ Τρικάλων

Τα αποτελέσματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας στην ΕΛΜΕ Τρικάλων για την ανάδειξη νέας διοίκησης και εποπτικού συμβουλίου, μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, έχουν όπως παρακάτω:

Ψηφίσαντες: 354
Έγκυρα: 340

Έλαβαν:

ΔΑΚΕ Καθηγητών: 122 ψήφους και 3 έδρες

Πρωτοβουλία  Καθηγητών(ΣΥΝΕΚ): 103 ψήφους και 3 έδρες

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: 53 ψήφους και 2 έδρες

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: 49 ψήφους και 1 έδρα

Προοδευτική Ενότητα Εκπαιδευτικών: 13 ψήφους χωρίς έδρα

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Για Δ.Σ

 1. Πασχάλης Νικόλαος           79  ψήφοι   – Δ.Α.Κ.Ε
 2. Κίτος Ευάγγελος              78 ψήφοι  –  Δ.Α.Κ.Ε
 3. Θεοχάρης Δημήτριος         39  ψήφοι  –  Δ.Α.Κ.Ε
 4. Παπαζεύκου Ουρανία   91  ψήφοι   – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 5. Μαγγούφη Βασιλική 33  ψήφοι   – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 6. Κόπανου Λίλια   25  ψήφοι   – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 7. Μιχαλάκης Κώστας            48  ψήφοι   – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
 8. Γκουντούρα Ευαγγελία 26  ψήφοι  –  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
 9. Κουτελίδα Άννα   26  ψήφοι  –  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για Ε.Σ

 1. Ζελενίτσας Ιωάννης 50     ψήφοι –   Δ.Α.Κ.Ε
 2. Κωστής Νικόλαος 38     ψήφοι –   Δ.Α.Κ.Ε
 3. Παππάς Βασίλειος           55     ψήφοι  –  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 4. Κουκουράβα Χριστίνα 25     ψήφοι  –  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 5. Κουτής Κωνσταντίνος      27     ψήφοι  –  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συγκρότηση των εκλεγέντων σε σώμα