Πρόταση 2.600.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑ Μετεώρων

Υποβολή πρότασης 2.600.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑ Μετεώρων στο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Υποβλήθηκε, από την ΔΕΥΑ Μετεώρων, αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»_ «Υποδομές Ύδρευσης», για το έργο με τίτλο «Τμηματική Αντικατάσταση Υφισταμένου Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 2.600.000,00 €.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων στις Τοπικές Κοινότητες Ασπροκκλησιάς, Καλογριαννής, Μαυρελίου, Φλαμπουρεσίου, Κρανιάς Ασπροποτάμου, Καστρακίου και του οικισμού Ξηροκάμπου της Τ.Κ. Κακοπλευρίου.
  • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και εξοπλισμό υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής.