Πρόστιμο 250 ευρώ σε 1,1 εκατ. οδηγούς για ανασφάλιστα οχήματα

Ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω Taxisnet από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν λάβει 1.151.000 κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων, μέσω του οποίου καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο των 250 ευρώ που προβλέπει ο νόμος και στη συνέχεια να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους.

Πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου για τα ανασφάλιστα οχήματα που έχει ψηφιστεί εδώ και τρία περίπου χρόνια και υλοποιείται ύστερα από σημαντική καθυστέρηση, αλλά με μαζικό τρόπο. Οπως μάλιστα προκύπτει από περιπτώσεις πρώην κατόχων αυτοκινήτων ή δικύκλων, η διασταύρωση των στοιχείων δεν έχει γίνει με τη βάση δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται ήδη πολλά λάθη για αυτοκίνητα που είτε έχουν πωληθεί είτε έχουν κλαπεί και των οποίων ο φερόμενος κάτοχος δεν είναι πλέον ιδιοκτήτης.

Στο σχετικό πάντως μήνυμα, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους κατόχους αυτών των αυτοκινήτων για τον τρόπο πληρωμής, που μπορεί να γίνει μέσα από τον ιστότοπό της. Οπως μάλιστα διευκρινίζει, το παράβολο οφείλεται όχι μόνο σε περίπτωση που το συμβόλαιο έχει συναφθεί μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, αλλά ακόμα και αν έχει συναφθεί πριν ο κάτοχος ενημερωθεί μέσω της σχετικής επιστολής. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και διαθέτει κανονικά ασφαλιστική κάλυψη, θα πρέπει να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

• Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να κάνει εκείνη τις αναγκαίες ενέργειες.

• Αν δεν ανήκε ποτέ στον φερόμενο κάτοχο ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια για τη φορολογία ΔΟΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).

• Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν ανήκει πλέον στον εμφανιζόμενο ως κάτοχο, αυτός θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

• Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης.

• Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση πάντως που το όχημα εντοπίσθηκε και από την αστυνομική αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως ο κάτοχος πριν από την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της αστυνομικής αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Να σημειωθεί ότι, εκτός από το παράβολο, ο παραβάτης που δεν θα συμμορφωθεί απειλείται και με επιπλέον πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 3.000 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση που ένα αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο εμπλακεί σε ατύχημα, προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία χρόνια.

kathimerini.gr