Πρόσληψη υπαλλήλου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ζ   Η   Τ   Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ – ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Για να στελεχώσει τη Μονάδα Πληροφορικής

Ο/ Η υποψήφιος της θέσης θα αναφέρεται στον επικεφαλής της Μονάδας.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 1. Σκοπός Θέσης:

Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών Πληροφορικής για την υποστήριξη της λειτουργίας της Τράπεζας και την διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Υποστήριξη και υλοποίηση επεκτάσεων των υπαρχόντων συστημάτων Πληροφορικής, καθώς και διασυνδέσεων με συστήματα Πληροφορικής άλλων οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

2.     Καθήκοντα/ Υπευθυνότητες:

 • Ανάλυση, σχεδιασμός, συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών Πληροφορικής συμπληρωματικών ή νέων στα υπάρχοντα συστήματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.
 • Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη διεπαφών (interfaces) με τρίτους παρόχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη απαιτήσεων συμμόρφωσης και διάθεσης νέων υπηρεσιών στους Πελάτες της Τράπεζας.
 • Παροχή υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων των συστημάτων Πληροφορικής της Τράπεζας, όσον αφορά τις εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, δίκτυα σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Τράπεζας ή/ και των συνεργαζόμενων εξωτερικών προμηθευτών της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων (reports) με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των μονάδων και της Διοίκησης.

 

3.     Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάλυση εφαρμογών σε τεχνολογίες Wb, εργαλεία Microsoft (NET Core, C#, AJAX, MVC, Javascript/Typescript) και επιθυμητά
 • Καλή γνώση αρχών προγραμματισμού και βασικές γνώσεις διαχείρισης Microsoft SQL
 • Καλή γνώση Αρχιτεκτονικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Multi-tier, SOA, Web).
 • Εμπειρία σε Web Services και standards (JSON, XML, REST, SOAP).
 • Εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (Cloud).
 • Επιθυμητή πιστοποίηση
 • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

4.     Εταιρικές παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 15.05.2023 στην παρακάτω δ/νση: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κονδύλη 61-63

42 132 Τρίκαλα

Υπόψη: Διευθυντή Πληροφορικής ή στο email: alegkas@bankofthessaly.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.