Πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τρικκαίων

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τρικκαίων.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:   

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 2 (θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ή συντηρητής 1

ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου (καλαθοφόρο) 1

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (σάρωθρο) 1 (θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 14 Αυγούστου.

Δείτε την προκηρύξη 6ΘΟΚΩΗ9-7ΝΤ ΕΔΩ