Πρόσληψη καθηγητή μουσικής στο δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ