Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στο δήμο Τρικάλων

dimarxeio_trikalon_5

 

 

 

Tην πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου  αποφάσισε η  Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Τρικκαίων.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζει

Την προκήρυξη θέσεων με σύναψη μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τον πίνακα που  καταρτίσθηκε  από το Τμήμα Παιδείας, για την πλήρωση κενών θέσεων

( μετά την συνταξιοδότηση –εφεδρεία των Ι.Δ.Α.Χ.), για τον καθαρισμό αιθουσών των σχολείων.

Η σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90,της παραγράφου 15 του αρθ. 5 του Ν. 1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού κώδικα για την μίσθωση έργου.

Για την πλήρωση θέσεων προηγούνται οι συμβασιούχοι-ες, που απασχολήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις και ακολούθως οι λοιποί ενδιαφερόμενοι-ες με κοινωνικά κριτήρια ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄/ΘΜΙΑΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

18

1

2.

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 ΜΗΝΕΣ 

12

1

3.

28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 ΜΗΝΕΣ 

18

1

4.

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ +ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 ΜΗΝΕΣ 

18

1

5.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5 ΜΗΝΕΣ 

4

1

 

 

Προθεσμία –Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο αρμόδιο γραφείο Παιδείας του Δ. Τρικκαίων  Ασκληπιού 22,(πληροφορίες στο τηλ. 2431351222), υποβολή αιτήσεων

έως 23-2-2012.                                                                                   

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  2. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. πιστοποιητικό εντοπιότητας
  5. εκκαθαριστικό έτους 2011
  6. προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας.