Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Πολιτική Προστασία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάγκη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είναι μεγάλη, τονίζεται στη σχετική εισήγηση, λόγω της έλλειψης ανάλογου μόνιμου προσωπικού καθώς επίσης και λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, οι προσλήψεις αφορούν ανάγκες πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που θα προκύψουν από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο , με στόχο την αποφυγή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης καθώς και για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στα όρια του Δήμου Τρικκαίων.

Ειδικότητες

Ειδικότερα, πρόκειται για την πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργων και οδηγών αυτοκινήτου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (χιονοπτώσεων, παγετού , και πλημμυρών) , όπως παρακάτω:

* Ενός (1) Χειριστή ισοπεδωτου γαιών (Grader)

* Τριών (3) Χειρίστων εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)

* Τεσσάρων (4) οδηγών αυτοκινήτου με δίπλωμα οδήγησης Γ.