Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη ΣΜΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών των υποψηφίων, που αφορά την προκήρυξη με ΑΔΑ:98Χ06-Τ7Χ, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΜΥ, μέχρι την 15 Ιουλίου 2019.

 

                                                                            Εκ της Διευθύνσεως Σπουδών/ΣΜΥ