Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού από τη ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών),με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας,για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Οι προς κάλυψη θέσεις είναι: Πολιτική Ιστορία 4, Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 4, Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 2, Κοινωνιολογία4, Διοίκηση Επιχειρήσεων –Management4, Πληροφορική 1ου,2ου&3ουΈτους 12, Αγγλικά 1ου,2ου& 3ουΈτους 26, Φυσική 1ουΈτους 4, Φυσική 2ουΈτους 4, Διεθνές Δίκαιο-Γεωπολιτική4, Ανώτερα Μαθηματικά 4, Στατιστική 4, Αρχές Οικονομίας 2, Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 8, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 8, Φυσική Αγωγή(Κολύμβηση)1, Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση)3, Φυσική Αγωγή(Καλαθοσφαίριση)3,Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές)18, Φυσική Αγωγή (Αντισφαίριση)1, Φυσική Αγωγή (Χορός)1,Φυσική Αγωγή (Αυτοάμυνα)1,Τεχνικό Σχέδιο 4,Θερμοδυναμική 1, Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία 1, Στοιχεία Μηχανών 3, Πειραματική Αντοχή Υλικών 3, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 1, Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος2, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 2, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 2, Ηλεκτρονικά 1, Πνευματικά –Υδραυλικά 1, Ψηφιακή Τεχνολογία(Τεχνολογία Laser Ηλεκτροπτικά) 1, Μηχανουργική Τεχνολογία 3, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 2, Οπλικά Συστήματα-Στοιχεία Βλητικής 1, Καύσιμα-Λιπαντικά 1, Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4,Ηλεκτροτεχνία 1,Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4.

Πληροφορίες, παρέχονται από:

α.Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών –Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης(Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως13:00 Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων(ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα,μέχρι31Ιουλίου2020το αργότερο.

β.Στα τηλέφωνα24310-23950ή 24310-23951, εσωτ. 203και Fax: 24310-74233…//..

γ.Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr)ή μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr)