Πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

pyrosvestiko

Στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης προχωρά τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη της νέας αυτής κατηγορίας προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα κυρίως δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου και θα ολοκληρωθεί μετά τις 10 Ιουνίου, προκειμένου να μπορέσουν να καταθέσουν δικαιολογητικά και οι φετινοί απόφοιτοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. 

Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που είναι έλληνες πολίτες, δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο λυκείου, ενώ για το 60% των θέσεων αυτών ως προσόν διορισμού ορίζεται και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας.

Στις υπόλοιπες 3.400 θέσεις της προκήρυξης, υποψήφιοι μπορεί να είναι έλληνες πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, με απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι διετέλεσαν εποχικοί πυροσβέστες κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως 2010 ή απασχολήθηκαν ως εποχικοί σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους στο διάστημα 2008 – 2010 και σε άλλες πέντε αντιπυρικές περιόδους στο διάστημα 2000- 2007.

Ειδικά, αυξημένα όρια ηλικίας προβλέπονται για όσους εποχικούς πυροσβέστες διαθέτουν προϋπηρεσία σε περισσότερες από τις αντιπυρικές περιόδους που ορίζονται ως βασικό προσόν.

Η μοριοδότηση
Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει μορίων, τα οποία θα προστίθενται στον γενικό βαθμό του απολυτηρίου λυκείου για όσους δεν έχουν υπηρετήσει ως εποχικοί πυροσβέστες, ενώ για όσους έχουν απασχοληθεί προβλέπονται δύο μονάδες εάν είναι απόφοιτοι κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, τέσσερις μονάδες εάν είναι απόφοιτοι γυμνασίου και πέντε μονάδες εάν είναι απόφοιτοι λυκείου.

Ειδικότερα, μόρια συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι εάν έχουν υπηρετήσει ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις (ένα μόριο), έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρέωσης ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και στην Προεδρική Φρουρά (τέσσερα μόρια). Η γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας) προσφέρει επίσης μόρια και συγκεκριμένα ένα μόριο η καλή γνώση, δύο μόρια η πολύ καλή γνώση και τρία μόρια η άριστη γνώση, ενώ δύο μόρια προβλέπονται για όσους έχουν πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».

Προσμετράται επίσης η κατοχή αδειών οδήγησης με δύο μόρια για άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, τρία μόρια για άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας και με πέντε μόρια η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ ή Ε. Ειδική μοριοδότηση χορηγείται σε τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και σε γονείς ή τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και γονείς ή τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.

Σημαντικά μόρια δίνει και η προϋπηρεσία ως εποχικού πυροσβέστη και ορίζονται έξι μόρια για απασχόληση σε κάποια από τις αντιπυρικές περιόδους στο διάστημα 2008- 2010 ή 25 μόρια εάν απασχολήθηκαν σε όλες τις αντιπυρικές περιόδους του διαστήματος αυτού, καθώς και δύο μόρια για όσους εργάστηκαν σε καθεμία από τις αντιπυρικές περιόδους στο διάστημα 1998 έως 2007 είτε ως εποχικοί πυροσβέστες είτε ως εποχικό εργατοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται επίσης ένα μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας για τους εθελοντές πυροσβέστες με ανώτατο όριο τα πέντε έτη (δηλαδή πέντε μόρια).

Η εκπαίδευση
Όπως έχει ανακοινωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα αποτελέσματα επιλογής των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης θα ανακοινωθούν πριν από το τέλος Οκτωβρίου, με στόχο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη δίμηνη εκπαίδευσή τους και με την έναρξη του 2012 να αναλάβουν επισήμως καθήκοντα και υπηρεσία.

Πηγή: TA NEA-

Kosmoslarissa.gr