Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Προσλήψεις (7) ατόμων προσωπικού ΥΕ εστίασης και (7) φυλάκων 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων