Προσλήψεις 27 συμβασιούχων σε δήμους των Τρικάλων

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Σύμφωνα με την κατανομή στους δήμους του νομού Τρικάλων θα καλυφθούν συνολικά 27 θέσεις (Δήμος Μετεώρων 7, Πύλης 8 και Τρικκαίων 12).