Πρόσκληση του Δ. Τρικκαίων σε ιδιωτικούς φορείς για την Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού

Πρόσκληση σε Σχολές  Χορού , Ωδεία καθώς και τα Εργαστήρια θεάτρου και ζωγραφικής Τρικάλων για συμμετοχή στην «Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού» απευθύνει το Τμήμα Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων. η πρόσκληση αφορά σε όσους από τους παραπάνω φορείς επιθυμούν να συνεχίσουν την παροχή δωρεάν μαθημάτων σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές. Με τη συμβολή των καλλιτεχνικών σχολών η  Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού λειτούργησε με επιτυχία την περυσινή χρονιά 2018-2019 και εξυπηρέτησε μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων, που εντάχθηκαν σ’ αυτή μετά από αίτησή τους και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Οι αιτήσεις των μαθητών θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Για τον λόγο αυτόν, όσες σχολές – εργαστήρια ενδιαφέρονται και φέτος να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων (Γαριβάλδη 8, Τμήμα Παιδείας, τηλ.2431353508 & 2431353506) μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019  και να αναφέρουν  τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να δεχθούν, καθώς και το είδος της θέσης που προσφέρουν.
Με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος Τρικκαίων θα μπορέσει να οργανώσει καλύτερα την Κοινωνική Δομή με την πολύ μεγάλη απήχηση. Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη των μορίων τους.