Πρόσκληση του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες  με το τέλος του Β΄ τετραμήνου σας καλούμε να προσέλθετε στο σχολείο μας στις  22 – 05 – 2019,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 8: 00 για να ενημερωθείτε  αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας και να παραλάβετε τον ατομικό έλεγχο προόδου του παιδιού σας.