Πρόσκληση της Αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, την εκδήλωση εορτασμού για τον προστάτη του Σώματος,
Άγιο Αρτέμιο και της «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικόλαου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

09:50 Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων
10:00 Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων
10:30 Ανάγνωση ημερήσιας διαταγής Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.
11:00 Μικρή δεξίωση στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

ΠΕΡΙΒΟΛΗ:
Αξ/κων : Στολή υπ’ αριθ.8
Ιδιωτών : Περιπάτου