Πρόσκληση σε ημερίδα από το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων

Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: Erasmus KA1 “Διδάσκοντας στο Πολυπολιτισμικό σχολείο του 21ου αιώνα” 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, ώρα 12.00-13:30.

Διοργάνωση Ημερίδας, Συντελεστές: Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων
πραγματοποιεί πρόγραμμα Erasmus + KA1, μετακίνηση προσωπικού με
το ευρύτερο θέμα “Διδάσκοντας στο Πολυπολιτισμικό σχολείο του 21ου
αιώνα”.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογοςιστορικός, Διευθύντρια, Καραθανάση Σταματία, αγγλικών, συντονίστρια του προγράμματος, Τσικορδάνου Αικατερίνη, πληροφορικός, Γραδούλα Αλεξάνδρα, ΠΕ86. Εισηγήτριες: Ηλιάδη Αμαλία, ΠΕ0, Διευθύντρια 5ου
ΓΕΛ Τρικάλων, Καραθανάση Σταματία, ΠΕ06, Συντονίστρια του ευρωπαϊκού προγράμματος, Γραδούλα Αλεξάνδρα ΠΕ86.

Πρόγραμμα
1. 12.00-12:20: Εισήγηση για τα προγράμματα Erasmus+ από την
Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογο-ιστορικό.
2. 12:20-12:35:Καραθανάση Σταματία, ΠΕ06, Συντονίστρια του
ευρωπαϊκού προγράμματος, «CLIL».
3. 12:35-13:00:Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων, «Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019.
(Παρουσίαση επιμορφωτικής εμπειρίας με επισημάνσεις των βασικών κομβικών σημείων της).
4.13:00-13:15: Καραθανάση Σταματία, Γραδούλα Αλεξάνδρα, Παιδιά μεταναστών στη σχολική κοινότητα στην Ευρώπη.
5. 13:15-13:30: Ερωτήσεις-Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα.