Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του σωματείου Φιλικός Σύνδεσμος Η ΤΡΙΚΚΗ

trikki 45

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “Η ΤΡΙΚΚΗ”, σε εφαρμογή των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25 & 26 του ισχύοντος Καταστατικού και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 22 Απριλίου 2015,
Σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη του σωματείου, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες που θα γίνει, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και από ώρα 11:00 έως 16:00, στα Γραφεία του επί της οδού Μάρνης 11 (4ος όροφος) στην Αθήνα, με θέματα της Ημερησίας Διάταξης τα παρακάτω :
• Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2013 και 2014.
• Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2013 και 2014.
• Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2013-14.
• Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
• Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
• Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 201Χ.
• Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2015.
• Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2015.
• Θέματα χώρου δραστηριότητας.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τη διετία 2015 – 2016.
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21 Ιουνίου 2015, στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα έναρξης με όσα μέλη παρευρίσκονται.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2015, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί στα Δέκα ευρώ (10€) ενώ για τα νεοεγγραφόμενα μέλη, το Δικαίωμα Εγγραφής ορίσθηκε στα Πέντε ευρώ (5€).

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γεν. Γραμματέας Ηλίας Γ. Ντούβλης  

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  Δημήτριος Γ. Καταφυγιώτης