Προμήθεια βυτιοφόρου στο ΧΥΤΑ

bitioforo

Για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των στραγγισμάτων που παράγονται στο ΧΥΤΑ καθώς και της περαιτέρω προστασίας του περιβάλλοντος, η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. προέβη στην αγορά ενός ρυμουλκού (τράκτορα) και ενός επικαθήμενου βυτιοφόρου ειδικών προδιαγραφών για τη μεταφορά και διάθεση των προεπεξεργασμένων στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΤ.

Η ονομαστική χωρητικότητα του βυτίου ανέρχεται σε 26κ.μ. και θα μεταφέρεται ποσότητα 100κ.μ. ανά βάρδια (αντί των σημερινών 40κ.μ.).

Το συνολικό κόστος του εξοπλισμού ανήλθε στις 77.000€ και υπολογίζεται ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων της τάξης των 40.000€ ετησίως.