Προκήρυξη εννέα (9) νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη προκήρυξης εννέα (9) νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2022-2023

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83/24.1.2023 (θέμα 6ο)  απόφαση της Συνέλευσής του, προκηρύσσει εννέα (9) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:

  1. H Επιχειρηματικότητα και η βιοτεχνική δυναμική στη Δημιουργική Χειροτεχνία (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).

  2. Η επανεξέταση των χειροτεχνικών κλάδων στην εποχή του Industry 4.0 (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).

  3. Ο ρόλος του clustering / networking στη ΔΧ – επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).

  4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνης).

  5. Κατανεμημένη Νοημοσύνη και Εμβυθιστική Πραγματικότητα (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνης).

  6. Περιβάλλον, Οικοσυστήματα Γνώσης, Κοινωνία και Εκπαίδευση στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εισηγητής: Ασπρίδης Γεώργιος).

  7. Ψηφιακό δίδυμο και παραγωγή επίπλου (Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).

  8. Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης στη Δασική Παραγωγή (Εισηγητής: Τρίγκας Μάριος).

  9. Η συμπεριφορά του ξύλου και των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων σε μηχανικές καταπονήσεις. Η συμβολή του ποιοτικού ελέγχου στην πρόγνωση της συμπεριφοράς τους (Εισηγητής: Νταλός Γεώργιος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023: έως 28 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να μελετήσουν την αναλυτική σχετική προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

https://fwsd.uth.gr/prokirixi-prosklisi-upovolis-aitisewn-didaktorwn-ee-2022-2023/

καθώς και να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ