Προκήρυξη θέσεων ιατρικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Με απόφασης της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, προκηρύσσονται δέκα τέσσερις (14) θέσεις ιατρικού προσωπικού, κατά ειδικότητα, βαθμό και αριθμό ως εξής

Προκήρυξη θέσων ιατρών στο Νοσοκομείο Τρικάλων