Προκήρυξη πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στη ΣΜΥ

1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

2. Οι προς κάλυψη θέσεις είναι:

Πολιτική Ιστορία 5, Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 3,
Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 3, Κοινωνιολογία 2, Διοίκηση Επιχειρήσεων –Management 2, Πληροφορική 1ου, 2ου & 3ου Έτους 7, Αγγλικά 1ου Έτους 14, Αγγλικά 2ου Έτους 10, Αγγλικά 3ου Έτους 8, Φυσική 1ου Έτους 5, Φυσική 2ου Έτους 4, Διεθνές Δίκαιο-Γεωπολιτική 4, Ανώτερα Μαθηματικά 4, Στατιστική 2, ΑρχέςΟικονομίας 2, Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 2ου Έτους (Γαλλικά) 5, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 3ου Έτους (Γαλλικά) 4, Δεύτερη ΞένηΓλώσσα 2ου Έτους (Γερμανικά) 5, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 3ου Έτους (Γερμανικά) 4,
Φυσική Αγωγή (Κολύμβηση) 1, Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση) 3, Φυσική Αγωγή
(Καλαθοσφαίριση) 3, Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές) 25, Φυσική Αγωγή
(Αντισφαίριση) 1, Φυσική Αγωγή (Χορός) 1, Φυσική Αγωγή (Αυτοάμυνα) 2,
Τεχνικό Σχέδιο 3, Θερμοδυναμική 1, Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία-Εργαστήριο 1,
Στοιχεία Μηχανών-Εργαστήριο 4, Πειραματική Αντοχή Υλικών-Εργαστήριο 2,
Ηλεκτροτεχνικά Υλικά-Εργαστήριο 1, Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου
Ρεύματος 1, Ηλεκτρικές Μετρήσεις-Εργαστήριο 1, Μηχανές Εσωτερικής ΚαύσηςΕργαστήριο 2, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου-Εργαστήριο 2,
Ηλεκτρονικά-Εργαστήριο 2, Πνευματικά –Υδραυλικά Συστήματα 2, Ψηφιακή
Τεχνολογία (Τεχνολογία Laser Ηλεκτροπτικά)-Εργαστήριο 1, Μηχανουργική
Τεχνολογία-Εργαστήριο 2, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1, Οπλικά ΣυστήματαΣτοιχεία Βλητικής 1, Καύσιμα- Λιπαντικά 1, Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4,
Ηλεκτροτεχνία 1, Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων 1, Στρατιωτικός Ποινικός
Κώδικας 5.

3. Πληροφορίες, παρέχονται από :

α. Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα
Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ»,
οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00
Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη
θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με
συστημένες επιστολές μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή εταιρειών
Ταχυμεταφορών (ευανάγνωστη ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από τον
αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή των εταιρειών
Ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα
Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός
Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 03 Μαΐου 2022 το αργότερο.
..//..
-2-
β. Στα τηλέφωνα 2431023950-1 εσωτ. 2203 και Fax: 24310-74233. γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr ).