Προκήρυξη για τη θέση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Aνακοινώθηκε η πλήρωση μιας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
για την υποβοήθηση του έργου του, σε θέματα πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Δείτε την προκήρυξη