Προκαταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από 16 Οκτωβρίου

Τη δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να καταβάλουν το 70% της προκαταβολής των άμεσων ενισχύσεων και το 85% των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης στους αγρότες από τις 16 Οκτωβρίου προκειμένου να βοηθήσουν τους πληγέντες από τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες κατά το πρώτο μέρος του 2017 αποφάσισε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, τα κράτη μέλη κανονικά κατανέμουν τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου έως και τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και οι προκαταβολές για τις εν λόγω πληρωμές από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους αντιστοιχούν μέχρι και το 50% του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων και το 75% για πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης.