Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης με τίτλο

«Drone PROII. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs» & «GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS»

Τα εν λόγω Προγράμματα Επιμόρφωσης είναι αποτέλεσμα αυξημένης ζήτησης, σαν προέκταση των εκπαιδευτικών κύκλων που προηγήθηκαν.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης “DroneProIIΙ”είναι, μέχρι στιγμής, το πρώτο και μοναδικό ακαδημαϊκού επιπέδου ταχύρρυθμο πρόγραμμα, με ανάλογο αντικείμενο. Στόχοι του Εκπαιδευτικού ΠρογράμματοςDroneProIΙIείναι η εκμάθηση χειρισμού και η πρακτική χρήση των drones.

Το περιεχόμενο των διαλέξεων αφορά σε εφαρμογές των drones στην τοπογραφία, τη φωτογραμετρία, τουςδασικούς χάρτες, τη γεωργία ακριβείας, σε ογκομετρήσεις, επίβλεψη έργων, στην αρχαιολογία, στην 3Dαπεικόνιση, στην ανάλυση εικόνων drones με εξειδικευμένα λογισμικά καθώς και στηνεναέρια φωτογράφηση.

Οι εκπαιδευόμενοι καλύπτουν τις ώρες προετοιμασίας για την απόκτηση άδειας χειριστή drone, μετά από εξετάσεις, που πραγματοποιεί αποκλειστικά η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και εν συνεχεία λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και βεβαίωση ECTSμονάδων.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης “GIS – Pro” στοχεύει στην επιμόρφωση των Εκπαιδευόμενων πάνω σε ένα αναδυόμενο πεδίο εφαρμογώνόπως αυτό, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS – Geographic Information Systems), αλλά και στην τεχνολογία των νέας γενιάς GIS cloud εφαρμογών με αξιοποίηση τόσο εμπορικών όσο και ανοιχτού κώδικα λογισμικών.

Η υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων Επιμόρφωσης προγραμματίζεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2021.

Η υλοποίησή των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω δικτυακής πλατφόρμας με δυνατότητες αλληλεπίδρασης Εκπαιδευτή – Εκπαιδευομένου και απευθύνεται σε κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία, ιδιώτες μηχανικούς, επιμελητήρια, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών δημοσίου, επαγγελματίες φωτογράφους, φοιτητές, μεταπτυχιακούς και πληθώρα άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις λειτουργικές ενότητες και το κόστος συμμετοχής στα Προγράμματα Επιμόρφωσης,μπορούν να αναζητηθούν στις κάτωθι διευθύνσεις

Πληροφορίες:

 

http://learning.uth.gr/

http://gispro.ll-learning.uth.gr/

http://dronepro.uth.gr/

 

@DronePro2020

@GISpro2021

dronepro2020@gmail.com

gispro2021@gmail.com 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Περάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Τμήματος Μ.Χ.Π.Π.Α.