Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Tα τρέχοντα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τηνμοριοδότηση. Επιπλέον, στοχεύει την προώθησηεπιμορφωτικών προγραμμάτων elearningανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στα νέα εκπαιδευτικά του προγράμματα και θα βρίσκεται πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

 

Α/Α Πρόγραμμα Διάρκεια ΠερίοδοςΕγγραφών Επιστημονικά Υπεύθυνος/η
         
1 Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι 10 μήνες-

610 ώρες

Από 1/06/2020 έως 25/09/2020 κ. Γεώργιος Κλεφτάρας
2 Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις 7 μήνες-

500 ώρες

Από 10/05/2020 έως 10/10/2020 κα. Ελένη Α. Κορτιάνου
3 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave 3 μήνες-

70 ώρες

Από 16/04/2020 έως 10/05/2020 κα. Μαρία Αδάμ
4 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2 μήνες-

160 ώρες

Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Κωνσταντίνος Μάγος
5 Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs 7 εβδομάδες-

127 ώρες

Έως 10/05/2020 κ. Κωνσταντίνος Περάκης
6 Καινοτόμες Παιδαγωγικές & Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία & τη Μάθηση 9 μήνες-

420 ώρες

Έως 15/06/2020 κα. Καφένια Μπότσογλου
7 Επιμόρφωση-Εξειδίκευση Εκπαιδευτών στο STEM 9 μήνες-

450 ώρες

Έως 30/05/2020 κ. Γεώργιος Σταμούλης
8 Εισαγωγή στη δομή & τις μορφές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας 2 μήνες-

150 ώρες

Έως 27/05/2020 κα. Γαλήνη Σαπουντζάκη
9 Yoga – Pilates School: YOGA TEACHER TRAINING 200 ώρες Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Χαρίλαος Κουθούρης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006390-91, fax: 2421006487,  e-mail: learning@uth.gr

learning.uth.gr