Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α

 

         Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις Φ.251/45855/Α5/30-4-2024, Φ.251/50787/Α5/17-5-2024  και το από 17-4 2024 δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 τις ώρες 8:00  – 13:00  (εκτός Σαββάτου 22, Κυριακής 23 και Δευτέρας 24 Ιουνίου) θα διεξαχθούν οι Πρακτικές Δοκιμασίες Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. 

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων στις 08:00 π.μ. με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τρικάλων, δεν εξετάζονται υποψήφιοι που επιθυμούν την κολύμβηση ως εξεταζόμενο αγώνισμα, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει κολυμβητήριο με πισίνα μήκους 50 μ. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει για την εξέτασή τους  στα τρία (3) αγωνίσματα να απευθυνθούν στην αντίστοιχες Επιτροπές της Λάρισας ή της Μαγνησίας.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α)  δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β)  το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του

      υποψηφίου

γ)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

και τις κάτωθι εξετάσεις:

 

είτε Α)  1)   βεβαίωση οπτικής οξύτητας.

              2)  ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση

              3)   καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση

 

Τα οποία μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή από ιδιώτη ιατρό,

 

είτε Β) αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας (εφόσον υπάρχουν), στα οποία αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές  των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.      

 

           Τα τρία αγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

 

             ΑΓΟΡΙΑ:

  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg)
  • Άλμα σε μήκος
  • Δρόμος 200 μέτρων

 

             ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg)
  • Άλμα σε μήκος
  • Δρόμος 200 μέτρων

 

            Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων  για    τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα προσέρχονται οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.  

 

              

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17-06-2024

08:00 -13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Α έως και Δ

 

200μ Αγόρια και  Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και Θ

 

ΤΡΙΤΗ

18-06-2024

08:00 -13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ε έως και Θ

 

200μ Αγόρια και  Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

19-06-2024

08:00 -13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ι έως και Κ

 

 200μ Αγόρια και Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Μ

 

ΠΕΜΠΤΗ

20-06-2024

08:00 –13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Λ έως και Μ

 

200μ Αγόρια και  Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Κ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21-06-2024

08:00 –13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ν έως και Ο

 

 200μ Αγόρια και Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και Ρ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

22-06-2024

ΑΡΓΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

23-06-2024

ΑΡΓΙΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

24-06-2024

ΑΡΓΙΑ

 

ΤΡΙΤΗ

25-06-2024

 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Π έως και Ρ

 

200μ Αγόρια και Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

26-06-2024

 

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Υ έως και Ω

 

200μ Αγόρια και Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Τ

 

ΠΕΜΠΤΗ

27-06-2024

08:00-13:00

ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Σ έως και Τ

 

 200μ Αγόρια και  Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Υ έως και Ω

 

Αγόρια – Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28-06-2024

08:00-13:00

Αγόρια – Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα). 

 

Υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές ( αγωνίσματα ) διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν  στη  διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία μια άλλη ημέρα.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2431046473 και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του εξεταστικού κέντρου στο 2431024235.

 

 

                                                                                                            Από τη ΔΔΕ Τρικάλων