Πρόγραμμα περιοδειών Χρυσάνθης Γάλλου – Δαλκαφούκη 26/06