Πρόγραμμα περιοδειών Χρυσάνθης Γάλλου – Δαλκαφούκη 29/06