Πρόγραμμα περιοδειών Χρυσάνθης Γάλλου – Δαλκαφούκη 23/06