Πρόγραμμα περιοδείας Χρυσάνθης Γάλλου Δαλκαφούκη 28/06