Πρόγραμμα κατάρτισης κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων

Συνάντηση εργασίας στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος “Συντηρητές Κτιρίων”, το οποίο θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας εντός του Καταστήματος Κράτησης (ΚΚ) Τρικάλων. 15 έγκλειστοι πρόκειται να καταρτιστούν επάνω σε θέματα υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εργασιών, με παράλληλη πλαισίωση αυτών με θεματολογία συμβουλευτικής και νέων τεχνολογιών.

Συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δεινών του εγκλεισμού και στην επανένταξη, οι εκπαιδευτές μας είναι έτοιμοι για δράση. Σύντομα η έναρξη και τα μαθησιακά αποτελέσματα “επί το έργον”. ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας σε συνεργασία με ΚΚ Τρικάλων .