Πρόγραμμα για ευάλωτες ομάδες από τον δήμο Φαρκαδόνας

dimarxio__farkadonas

 

 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες του ότι η αναβληθείσα λόγω κακοκαιρίας ενημερωτική εκδήλωση με το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για το πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10 π.μ. στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας. Ο Δήμος προτίθεται να μετάσχει ως μέλος της προβλεπόμενης Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τον λόγο αυτό καλεί τους δημότες που ανήκουν στις ομάδες δράσης του έργου, να παρακολουθήσουν την ενημέρωση

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.

Τι χρηματοδοτείται

Στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

 • Οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
 • Οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
 • Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Ωφελούμενοι/ες δύνανται να είναι:

 1. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 2. Άτομα με αναπηρία.
 3. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 4. Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
 5. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  
 6. Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
 7. Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
 8. Αιτούντες άσυλο
 9. Αποφυλακισθέντες
 10. Πρώην χρήστες ουσιών.
 11. Οροθετικοί
 12. Άστεγοι 
 13. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 14. Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.