Πρόγραμμα επισκέψεων Γιάννη Παπαμιχαήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ   11 05  2019
ΣΑΒΒΑΤΟ    11/05/2019
ΑΥΡΑ 10:00
ΝΕΑ   ΖΩΗ 11:00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11:30
ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ 12:30
ΦΩΤΕΙΝΟ 13:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ      12    05   2019
ΔΗΜΟΣ  ΤΥΜΦΑΙΩΝ  12/05/2019
ΚΟΝΙΣΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9:30
ΛΟΓΓΑΣ 11:00
ΓΕΡΑΚΑΡΙ 12:00
ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ 12:30
ΜΑΥΡΕΛΙ 13:30
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 14:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ      14   05   2019
ΔΗΜΟΣ   ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ  14/05/2019
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 18:00
ΑΗΔΟΝΑ 18:45
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 19:30
ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ 21:00
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ 10:30
ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ 11:30
ΑΜΠΕΛΙΑ 13:00