Πρόγραμμα επισκέψεων Γιάννη Παπαμιχαήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                     ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΙΩΑΝΝΗ  

 

ΠΕΜΠΤΗ        16/05/2019

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ                10:00 

ΣΑΡΑΚΙΝΑ                 10:30

BYTOYMA                 11:00

AΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    12:00

ΘΕΟΠΕΤΡΑ                 12:30

 

ΑΠΟΟΓΕΥΜΑ   

 

ΒΛΑΧΑΒΑ                    20:00