Πρόγραμμα επισκέψεων Γιάννη Παπαμιχαήλ 18, 19/05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ    «ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΤΩΡΑ»                                ΤΟΥ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ    ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΓΙΑΝΝΗ    

18/05/2019    –    19/05/2019

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΔΙΑΒΑ                 19:00

ΚΡΥΑ   ΒΡΥΣΗ     20:00

KYΡΙΑΚΗ 19/05/2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ  18 :00