Πρόγραμμα επισκέψεων Χρήστου Σιμορέλη την Παρασκευή 12/5

Πρόγραμμα επισκέψεων Χρήστου Σιμορέλη την Παρασκευή 11/5

 

10.00  ΚΕΠ

11.00 Κοινωνικές Δομές

19.30 Αγία Κυριακή

20.00 Μεγάλα Καλύβια