Πρόγραμμα ΔΙΩΝΗ από το Κέντρο Υγείας Πύλης

Στα πλαίσια της απόφασης του Υπουργείου Υγείας, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόληψη και προαγωγή υγείας παιδιών και εφήβων- ΔΙΩΝΗ», για τον παιδικό -μαθητικό πληθυσμό του σχολικού έτους 2022-2023 και σε συνεργασία με την 5 ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29/5/23 επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο Γόμφων, του Παιδιάτρου του Κ.Υ. Πύλης Βασίλη Αγιοκυριακιώτη και της επισκέπτριας υγείας Ελένη Κουντουριώτη, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Διευθυντή Γιάννη Κουτσονάσιο.

Η επίσκεψη περιελάμβανε σωματομετρικό έλεγχο, κλινική εξέταση, έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών καθώς και χορήγηση ατομικών δελτίων υγείας. Έχουν προηγηθεί ανάλογες επισκέψεις και στα δημοτικά σχολεία Λυγαριάς και Γλίνους. Έπονται επισκέψεις και σε άλλα σχολεία.