Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας ο Κουφογάζος

DSC02742

Για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου συνεδρίασε, στη Λάρισα χθες το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας εκλέχτηκε ο κ. Κουφογάζος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης και Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Σακελλαρίου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμπάκας.

.